Chương trình 143/CTHĐ-UBND
Trích yếu: thực hiện Kế hoạch 54-KH/TU ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụTỉnh ủy An Giang về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư (Khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang
Lĩnh vực:  Tôn giáo - Dân tộc 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 22-03-2021
Có hiệu lực từ: 22-03-2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
143_cthd.doc
Đăng Công báo:
Số 13 ngày 06-04-2021
(từ trang 30 đến trang 39)
Tổng số trang: 10 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
25,722,074 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner