Nghị quyết 10/NQ-HĐND
Trích yếu: điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang)
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 10-07-2020
Có hiệu lực từ: 10-07-2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
NQ10_HDND_ht.doc
Đăng Công báo:
Số 21 ngày 31-07-2020
(từ trang 10 đến trang 164)
Tổng số trang: 155 trang
Trang đầu | Trang trước | Trang 155
27,271,681 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner