"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2012 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
21-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 14-09-2020
28-11-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 09-11-2018
09-11-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các biểu mẫu để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối. 30-09-2020
04-10-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang. 20-11-2020
27-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
25-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình sử dụng vốn nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư từ các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh An Giang. 25-06-2015
26-07-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
23-07-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trợ cấp cho cán bộ, công chức gốc là y, bác sỹ công tác tại Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 04-01-2021
12-07-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang. 26-03-2020
05-07-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang. 12-10-2020
04-05-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-09-2020
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,886,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner