"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 5 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
19-12-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh An Giang,. 30-09-2020
10-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh. 15-01-2021
29-06-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 30-09-2020
19-04-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 04-01-2021
31-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. 09-02-2018
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,490,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner