"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản được ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
19-12-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh An Giang,. 30-09-2020
01-11-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
12-09-2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
27-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thuộc hệ thống Bắc Vàm Nao. 10-10-2020
20-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. 27-12-2019
16-08-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa”liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng. 21-11-2012
10-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh. 15-01-2021
09-07-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 04-01-2021
29-06-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 30-09-2020
25-06-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 15-01-2021
29-05-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đoàn ngoại giao thuê nhà tại tỉnh An Giang. 19-04-2019
22-05-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự tiếp nhận đơn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường. 30-09-2020
19-04-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 04-01-2021
27-02-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá và Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. 20-11-2020
22-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh. 30-09-2020
31-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. 09-02-2018
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,898,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner