"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản được ban hành trong năm 2011 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
15-12-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang. 30-09-2020
10-11-2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản cát lòng sông trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-09-2020
28-10-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch. 15-01-2021
20-09-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y. 30-09-2020
05-09-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2012 – 2015 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ vốn đầu tư do tỉnh quản lý. 30-09-2020
05-09-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, công nhận; danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô, mắm cá An Giang. 30-09-2020
09-06-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-09-2020
09-06-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải. 05-02-2021
13-04-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
15-03-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 02-02-2018
14-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 04-07-2022
28-02-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang. 22-04-2021
18-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 30-09-2020
14-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang. 30-09-2020
06-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. 13-12-2020
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,899,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner