"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản được ban hành trong năm 2013 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
24-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
10-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. 14-12-2020
04-11-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-09-2020
05-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang. 23-12-2020
05-04-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang. 14-09-2019
18-03-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang. 16-06-2021
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,886,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner