"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
14-12-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 30-09-2020
13-10-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-09-2020
03-09-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh. 30-09-2020
28-08-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 30-09-2020
15-08-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 15-01-2021
14-08-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-09-2020
30-06-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế mua hàng miễn thuế tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên. 30-09-2020
31-03-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về quản lý nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-09-2020
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,898,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner