"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản được ban hành trong năm 2010 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
03-12-2010 Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 22-07-2019
26-11-2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp;Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. 01-02-2019
08-11-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 04-01-2021
22-10-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang. 08-01-2015
14-10-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 30-09-2020
14-10-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 15-01-2021
14-10-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang. 15-01-2021
14-10-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 15-01-2021
14-10-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
14-10-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 30-09-2020
29-07-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 30-09-2020
26-07-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở dành cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
22-07-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 25-11-2020
22-04-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 06-07-2018
13-04-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức kinh phí cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 28-01-2019
13-04-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh An Giang. 20-11-2020
11-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. 04-01-2021
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,898,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner