"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2020 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
03-06-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang. 20-06-2021
01-06-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 10-02-2021
02-03-2020 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang. 07-04-2020
17-02-2020 Quyết định số 321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 01-09-2020
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
25,698,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner