"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2009 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 14-12-2020
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 14-12-2020
10-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 8 khóa VI từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành chế độ thu 07 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh. 14-12-2020
10-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh. 14-12-2020
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,503,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner