"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản được ban hành trong năm 2018 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
24-04-2018 Quyết định số 904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế m ột cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang. 27-09-2018
23-02-2018 Quyết định số 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang. 31-10-2018
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
6,489,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner