"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 84 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-06-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
21-06-2018 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo.
20-06-2018 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới.
18-06-2018 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.
18-06-2018 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.
15-06-2018 Quyết định số 1394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
13-06-2018 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
13-06-2018 Quyết định số 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Châu Đốc.
13-06-2018 Quyết định số 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018.
05-06-2018 Quyết định số 1261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.
31-05-2018 Kế hoạch số 275/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo.
28-05-2018 Quyết định số 1189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo; Tiếp công dân, Xử lý đơn thư; Phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang.
25-05-2018 Quyết định số 1176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.
24-05-2018 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.
24-05-2018 Chỉ thị số 1148/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4.
24-05-2018 Quyết định số 1169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0.
23-05-2018 Quyết định số 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng xanh tỉnh An Giang đến năm 2030.
21-05-2018 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
21-05-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-05-2018 Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
5,356,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner