"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 30 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-03-2018 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang năm 2018.
07-03-2018 Chỉ thị số 463/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-03-2018 Quyết định số 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
06-03-2018 Chỉ thị số 447/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-03-2018 Quyết định số 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
02-03-2018 Kế hoạch số 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021.
02-03-2018 Quyết định số 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2017 – 2025, khu vực nông thôn tỉnh An Giang.
01-03-2018 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-02-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 1496/2003/QĐ-UB-TC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
28-02-2018 Quyết định số 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
28-02-2018 Quyết định số 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.
28-02-2018 Quyết định số 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.
27-02-2018 Quyết định số 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang.
27-02-2018 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2018.
26-02-2018 Quyết định số 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chung trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
26-02-2018 Kế hoạch số 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.
23-02-2018 Quyết định số 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-02-2018 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020.
02-02-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Phú.
31-01-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
5,096,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner