"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 97 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2018 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
11-07-2018 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
10-07-2018 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017.
10-07-2018 Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diện tích sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 và Kế hoạch, biện pháp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018.
09-07-2018 Quyết định số 1588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025.
09-07-2018 Kế hoạch số 417/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018.
05-07-2018 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2021.
03-07-2018 Quyết định số 1562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường.
03-07-2018 Quyết định số 1567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2018 tỉnh An Giang.
28-06-2018 Kế hoạch số 382/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
28-06-2018 Kế hoạch số 383/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.
28-06-2018 Kế hoạch số 384/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020.
25-06-2018 Quyết định số 1477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.
21-06-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
21-06-2018 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo.
20-06-2018 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới.
18-06-2018 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.
18-06-2018 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.
15-06-2018 Quyết định số 1394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
13-06-2018 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
5,408,081 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner