"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2013.
03-10-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,905,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner