"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính - Tổ chức (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 55 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổ chức được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Quyết định số 2442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 30/11/2012.
26-12-2012 Quyết định số 2441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 30/11/2012.
26-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Châu Đốc.
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Châu Đốc.
18-12-2012 Công văn số 1858/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ trong trường hợp phân chia tài sản của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.
17-12-2012 Quyết định số 2318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
14-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
14-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Tế thuộc thị xã Châu Đốc.
14-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Châu thuộc thị xã Châu Đốc.
14-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Nguơn thuộc thị xã Châu Đốc.
14-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Núi Sam thuộc thị xã Châu Đốc.
14-12-2012 Báo cáo số 193/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả cải cách TTHC năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
14-12-2012 Báo cáo số 192/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả cải cách TTHC quý IV, năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
14-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Vĩnh Mỹ thuộc thị xã Châu Đốc.
14-12-2012 Báo cáo số 189/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ III + IV NĂM 2012.
14-12-2012 Báo cáo số 188/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ IV NĂM 2012.
14-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Châu Phú B thuộc thị xã Châu Đốc.
14-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Châu Phú A thuộc thị xã Châu Đốc.
07-12-2012 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,905,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner