"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lương thực - Thực phẩm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Lương thực - Thực phẩm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-04-2018 Quyết định số 783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.
29-08-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009.
21-03-2017 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.
02-08-2016 Quyết định số 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.
01-04-2016 Công văn số 381/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh thực phẩm của người lao động.
13-11-2015 Quyết định số 2575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang những tháng cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
03-06-2015 Quyết định số 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020.
26-07-2012 Quyết định số 1254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 02/4/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang.
24-11-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,297,043 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner