"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2020 Báo cáo số 752/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.
13-10-2020 Báo cáo số 626/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
10-07-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
15-06-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”.
27-03-2020 Quyết định số 677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-02-2020 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20-01-2020 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang.
03-01-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,532,257 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner