"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 149 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2021 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2023.
19-08-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.
15-04-2021 Báo cáo số 195/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội Quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.
24-03-2021 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.
15-03-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND.
27-01-2021 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.
19-01-2021 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang.
19-01-2021 Quyết định số 104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang.
27-11-2020 Báo cáo số 752/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.
13-10-2020 Báo cáo số 626/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
10-07-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
15-06-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”.
27-03-2020 Quyết định số 677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-02-2020 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20-01-2020 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang.
03-01-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”.
02-12-2019 Báo cáo số 783/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,440,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner