"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2008.
04-07-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
20-04-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
26-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.
11-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Điều 20 của Quyết định 712/2001/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang v/v ban hành bản Quy định cụ thể hóa Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.’’.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,886,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner