"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.
10-09-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang.
10-09-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước.
03-08-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-07-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.
10-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang.
10-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập.
10-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước.
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-07-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung điểm h vào Khoản 1 Điều 50 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-04-2009 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang (giai đọan 2009-2012).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,895,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner