"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2013.
10-12-2012 Công văn số 2874/VPUBND-VX của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho chủ trương mua sắm công cụ hỗ trợ, phương tiện cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
05-10-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,525,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner