"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020.
26-07-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,504,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner