"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Tân Châu.
10-12-2015 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-12-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2014.
10-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016.
10-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016.
23-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2015.
09-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-05-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-05-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
04-05-2015 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2015.
04-05-2015 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2013.
14-02-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc tăng cường công tác quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,302,051 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner