"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 2141 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 50 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 82 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp 14 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 201 văn bản
 
Doanh nghiệp 17 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 88 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 29 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức 596 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 4 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 32 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 109 văn bản
 
Lâm nghiệp 5 văn bản
 
Lao động - Việc làm 4 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 8 văn bản
 
Nhà ở 17 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 82 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 9 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách 89 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 38 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 52 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 179 văn bản
 
Thương mại 19 văn bản
 
Tín Dụng - Ngân Hàng 1 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc 7 văn bản
 
Tư pháp 56 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 64 văn bản
 
Y tế 41 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 247 văn bản.
4,724,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner