"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Vận Tải (Năm 2021)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận Tải được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2021 Quyết định số 3011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải An Giang.
25-11-2021 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
22-11-2021 Quyết định số 2779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
17-11-2021 Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-07-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-06-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
22-04-2021 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
22-04-2021 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
16-04-2021 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề.
21-01-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.
20-01-2021 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,301,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner