"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 216 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2021 Quyết định số 2941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
08-12-2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-11-2021 Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
09-09-2021 Công văn số 978/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.
07-09-2021 Công văn số 956/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 08/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.
19-08-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
19-08-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang.
19-08-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-05-2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang.
16-04-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-03-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang.
18-02-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến – Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
21-12-2020 Quyết định số 57/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-12-2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-12-2018 Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
17-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
07-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-12-2018 Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,262,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner