"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Bồi thường - Giải phóng mặt bằng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Bồi thường - Giải phóng mặt bằng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2021 Quyết định số 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
03-10-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
04-04-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
27-02-2018 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2018.
02-02-2017 Kế hoạch số 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác Bồi thường nhà nước năm 2017.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,222,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner