"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2012 Công văn số 1834/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - năm 2013.
14-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc tổ chức thu phí tham quan di tích văn hoá năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương Đăng cai Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại An Giang.
11-10-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang.
04-10-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang.
12-07-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang.
10-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang.
13-04-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Óc Eo.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,318,217 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner