"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 23 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu đóng góp chi phí của người nghiện ma túy tự nguyện vào Trung tâm để cai nghiện, chữa bệnh.
07-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập của tỉnh.
07-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá.
07-12-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ 2 loại phí, lệ phí của ngành giáo dục và đào tạo.
26-10-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
26-10-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu.
26-10-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.
25-10-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
25-10-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-10-2007 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 3380/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí đấu thầu, đấu giá.
12-09-2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do cơ quan địa phương thực hiện.
12-09-2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất do cơ quan địa phương thực hiện.
12-09-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính.
21-08-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang.
09-07-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
27-04-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang.
18-04-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.
20-03-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,892,434 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner