"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện Đề án mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học.
22-08-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008.
10-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh.
05-07-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang.
21-05-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007.
06-02-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch "Năm giáo dục - 2007".
06-02-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,899,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner