"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng Internet công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang.
22-12-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-04-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang.
27-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.
31-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh An Giang.
17-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBN của Ủy ban nhân dân tỉnh d Về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 2/2005/TTLT- BCVT-VHTT-CA-KHĐTvề quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,901,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner