"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính - Tổ chức (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổ chức được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
29-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.
08-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
28-07-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Y tế cơ sở.
24-07-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục yếu kém, sai phạm vàtiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.
29-06-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục thể thao tỉnh An Giang.
06-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,892,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner