"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-04-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-04-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Phú Tân.
25-02-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,521,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner