"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2014 Chỉ thị số 14/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-03-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện An Phú.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,521,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner