"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính - Tổ chức (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 49 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổ chức được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-12-2014 Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang.
27-12-2014 Quyết định số 2277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2015.
19-12-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân.
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2015.
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
12-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.
12-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
05-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2015.
05-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang”.
05-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2015.
24-11-2014 Thông báo số 3975/TB-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị trực tuyến Triển khai ứng dụng Chữ ký số trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-11-2014 Quyết định số 2045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản và lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
14-11-2014 Quyết định số 2032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh An Giang.
22-10-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký mẫu dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
21-10-2014 Quyết định số 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc hẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.
20-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang.
13-10-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-10-2014 Quyết định số 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
09-10-2014 Quyết định số 1746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,529,452 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner