"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-06-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú về tăng cường vai trò lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.
20-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về công tác quốc phòng địa phương năm 2014.
14-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 54/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang và Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang.
09-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú về công tác quốc phòng địa phương năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,529,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner