"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015.
21-11-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
30-09-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm-tuyến dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-08-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
03-07-2014 Quyết định số 27/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.
18-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc ban hành Quy định về phạm vi lộ giới và chỉ giới xây dựng các tuyến đường bộ trên địa bàn thị xã Tân Châu.
24-04-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp giấy trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-04-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai theo cơ chế “Một cửa liên thông” đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.
19-03-2014 Thông báo số 13/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương thu hồi đất dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm).
19-03-2014 Thông báo số 12/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương thu hồi đất dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.
13-03-2014 Quyết định số 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
02-01-2014 Chỉ thị số SỐ: 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,474,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner