"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp (Năm 2019)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 1 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,497,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner