"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua mức hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
10-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-09-2015 Quyết định số 1864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
27-03-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
18-03-2015 Kế hoạch số 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2012 - 2015) thực hiện Chương trình và Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh An Giang, giai đoạn 2012 - 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,266,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner