"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Vận Tải  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 65 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận Tải:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-01-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
17-12-2021 Quyết định số 3011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải An Giang.
25-11-2021 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
22-11-2021 Quyết định số 2779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
17-11-2021 Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-07-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-06-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
22-04-2021 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
22-04-2021 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
16-04-2021 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề.
21-01-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.
20-01-2021 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh.
31-12-2020 Quyết định số 60/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
13-11-2020 Quyết định số 53/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND.
15-09-2020 Chỉ thị số 2195/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn; áp dụng xử lý thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp.
19-06-2020 Quyết định số 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
12-05-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
03-02-2020 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.
25-12-2019 Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét thông luồng trong vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-11-2019 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,305,998 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner