"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2019)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”.
02-12-2019 Báo cáo số 783/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.
08-07-2019 Báo cáo số 412/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
02-04-2019 Quyết định số 715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2019.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,505,700 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner