"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 79 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2021 Quyết định số 112/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh An Giang ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh An Giang.
18-11-2021 Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND.
13-04-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND.
16-03-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang.
16-03-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang.
02-02-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-12-2020 Quyết định số 67/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.
31-12-2020 Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.
21-10-2020 Quyết định số 2456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-09-2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-09-2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-08-2020 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.
10-07-2020 Quyết định số 1621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
05-06-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử thành phố Long Xuyên.
04-03-2020 Quyết định số 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
27-12-2019 Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
21-10-2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-05-2019 Quyết định số 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.
28-11-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
22-10-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,296,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner