"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2018 Quyết định số 3027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
09-11-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.
26-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về phê chuẩn Đề án đề nghị công nhận Khu đô thị Cồn Tiên Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang là đô thị loại V.
19-07-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.
13-06-2018 Quyết định số 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Châu Đốc.
11-04-2018 Quyết định số 805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành.
09-01-2018 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,209,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner