"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-10-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
13-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Về việc tăng cường công tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả sạt lở đất bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-04-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-04-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2618/2003/QĐ-UB về ban hành chế độ quản lý, sử dụng khoản thu khai thác đá, cát sông dùng trong xây dựng.
12-02-2006 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp và khắc phục ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,896,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner