"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính - Tổ chức (Năm 2021)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 80 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổ chức được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2021 Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
30-12-2021 Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
27-12-2021 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.
24-12-2021 Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
23-12-2021 Kế hoạch số 803/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2022.
23-12-2021 Kế hoạch số 803/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2022.
23-12-2021 Quyết định số 3050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
23-12-2021 Quyết định số 3050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
22-12-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.
21-12-2021 Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
21-12-2021 Quyết định số 3037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030.
21-12-2021 Quyết định số 3037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030.
21-12-2021 Công văn số 1444/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
21-12-2021 Công văn số 1444/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
20-12-2021 Thông báo số 467/TB-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư về Kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh giai đoạn 2022-2026 và Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
17-12-2021 Quyết định số 3012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
15-12-2021 Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
15-12-2021 Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-12-2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,301,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner