"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú.
15-06-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”.
12-12-2019 Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”.
11-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”.
11-12-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
17-11-2017 Quyết định số 3464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại V.
14-07-2017 Quyết định số 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
13-07-2017 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
09-12-2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2020, định hướng đến năm 2030.
07-04-2016 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Long Xuyên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
07-04-2016 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Long Xuyên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
24-07-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
12-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nâng cấp đô thị thị trấn Phú Mỹ lên đô thị loại IV vào năm 2016.
10-07-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại huyện Châu Phú.
11-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án nâng cấp thành phố Long Xuyên lên đô thị loại II.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,307,320 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner