"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2007 Quyết định số 3429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-06-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
31-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,896,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner