"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2008.
11-09-2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết nguồn thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện đối với diện tích đất nằm trong vùng thuộc hệ thống Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao.
11-09-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
27-08-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2008 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.
20-04-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,896,995 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner